Hulen / Arkiv

Her samles dokumentation for udvalgte arbejder.
Af praktiske grunde er der lavet en opdeling på motivtype i menuer herover.

Nogle er ganske beskedne i omfang, andre har karakter af tutorials .....

Glimt fra Peters tegnehule - mest tegninger men også malerier og enkelte skulpturer